Cập nhật trang web chính thức

Để phục vụ khách hàng tốt hơn, trang web chính thức của chúng tôi (www.chinalema.com) đã được cập nhật. Thông tin sản phẩm là toàn diện hơn. Nhân viên dịch vụ khách hàng trực tuyến trong thời gian thực để cung cấp giải pháp cho khách hàng.


Thời gian đăng bài: 14-10-2020